Για καθαρά χαλιά
σαν καινούργια!

Για καθαρά χαλιά
σαν καινούργια!

Για καθαρά χαλιά
σαν καινούργια!

Για καθαρά χαλιά
σαν καινούργια!

Καθαρισμός Μοκέτας

Αν έχετε μοκέτες από τοίχο σε τοίχο, μπορούμε να σας προτείνουμε την καλύτερη λύση.
Με ένα τηλεφώνημα, αναλαμβάνουμε τον επιτόπου καθαρισμό της μοκέτας σας από έμπειρο προσωπικό με μηχανές ξηρού αφρού, που επιτρέπει το στέγνωμα της μοκέτας από 3 έως 7 ώρες μετά τον καθαρισμό της.

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ